Opslossingsgericht coachen

Een steen die zweeft…

Tenzij je in de ruimte bent is dit in principe niet mogelijk.. Maar, …als je vanuit een bepaalde hoek fotografeert lijkt het wel  mogelijk te zijn. En zo werkt dit ook met oplossingsgericht coachen… kijken naar de oplossing en niet naar het probleem. Stel je zelf die ene vraag: ‘Wat als ik morgen wakker wordt en alles is zoals ik zou willen, waar merk ik dat dan aan?’  En vanuit die gedachte gaan we bouwen.

Sterke kanten

We gaan op zoek naar sterke kanten en zetten deze in om het doel te behalen.

Werkvormen

Tijdens sessies verwerk ik onderstaande werkvormen in de spelletjes:

*  Kids’ Skills * Cognitieve gedragstherapie * NLP * RET * Ontspanningsoefeningen
Spelenderwijs

Niet door middel van gesprekken, maar al spelend zoeken we naar een oplossing.

Vertrouwen

Eigenlijk vind ik het allerbelangrijkste dat er tijdens het traject vertrouwen is in elkaar.  Ik ga dan ook geen traject aan met een kind dat zich niet prettig voelt bij mij.