beelddenken en visuele disfunctie

Visuele disfunctie

Je kind heeft problemen met lezen en spelling, heeft vaak hoofdpijn en wiebelt vaak tijdens het lezen. Dit zijn enkele signalen die kunnen duiden op een visuele disfunctie. Hierbij werken de ogen niet goed samen waardoor het beeld onscherp of wiebelig is.


Een visuele screening kan uitwijzen of er sprake is van een visuele disfunctie. Door oogtraining of het laten aanmeten van een prismabril kan de samenwerking van de ogen worden verbeterd.

Beelddenken

Het woord zegt het al, denken in beelden. Op zich een mooi talent, maar in het huidige onderwijs wordt voornamelijk auditief gegeven. En dit is lastig voor kinderen die de voorkeur geven aan een visuele cognitieve leerstijl. Zij moeten de beelden in taal omzetten en vice versa. Dit is lastig en kost tijd. Ze hebben daarom meer moeite met de stof en zijn langzamer in het verwerken van de opdrachten.


Door middel van het wereldspel kan worden onderzocht welke leerstijl bij het kind de voorkeur heeft. Ook bestaat de mogelijkheid een volledig onderwijskundig onderzoek te laten afnemen, waaruit niet alleen de voorkeur voor een leerstijl kan worden afgeleid, maar ook kan worden bekeken in hoeverre er een achterstand is ontstaan en op welke onderdelen die het grootst is.

Mogelijkheden

Libracoaching biedt verschillende trajecten:

*¬† trajecten ter verbetering van visuele disfunctie * trajecten voor beelddenkers¬†(gebaseerd op de ‘ik leer anders’ methode of de methode ‘ beeld en brein’ *beelddenkonderzoeken *visuele screening * onderwijskundige onderzoeken

Alle trajecten zijn maatwerk en worden opgesteld op basis van een intakegesprek.