Begeleiding vanuit de WMO

Daarnaast is Libracoaching aangesloten bij de Zorg Dichtbij, een onderdeel van de Coöperatie Dichtbij. Deze Coöperatie heeft een contract met de meeste gemeenten in de provincie Groningen en een aantal gemeenten in de provincie Drenthe. Als onderaannemer mag Libracoaching zorg bieden in deze gemeenten.

Voor inwonders van de gemeenten Groningen, Ten Boer en Midden-Groningen kan rechtstreeks zorg via Libracoaching worden aangevraagd. hiervoor kunt u middels een wijkteam of een consulent WMO een aanvraag voor ondersteuning doen bij de betreffende gemeente. Middels een keukentafelgesprek zal dan worden bekeken in hoeverre zorg noodzakelijk is en in welke mate. . De betreffende zorg wordt dan vanuit de gemeente als Zorg in natura aan u toegekend.