Begeleiding vanuit de Wlz

Een voorwaarde voor begeleiding vanuit de Wlz is dat je 24 uur per dag begeleiding of toezicht nodig bent. Dan kun je in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz. Denk je minder begeleiding nodig te zijn dan kun je een aanvraag indienen bij de gemeente waarin je woont. Hiervoor verwijs ik je naar het kopje WMO.

Bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) vraag je een zorgprofiel aan. Libracoaching kan deze aanvraag voor u verzorgen. In dit zorgprofiel wordt beschreven in welke mate je recht hebt op zorg.

Als er een zorgprofiel wordt toegekend kun je een aanvraag indienen bij het Zorgkantoor. Je kunt dan kiezen uit Zorg in Natura of PGB. Bij zorg in Natura kiest het zorgkantoor de aanbieder voor jou. Bij een PGB kun je zelf een zorgaanbieder uitkiezen.